Algemene bepalingen

U kunt hier de algemene bepalingen downloaden: Algemene bepalingen (PDF)

Privacystatement

 

Somers Voet Service BV  website

Somers Voet Service BV geeft voorlichting, informatie en biedt u de mogelijkheid om online cursussen te plannen. Bezoekt u onze  website dan worden de bezoeken via een analytisch programma geregistreerd met als doel de functies binnen de website te verbeteren. In dit privacy statement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens

Somers Voet Service BV verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn.

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken IP-adressen voor 2 doelen:

  1. Om te analyseren hoe vaak de website Somers Voet Service BV wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij het Google Analytics 
  2. Om de website Somers Voet Service BV veilig en bereikbaar te houden.

Bewaartermijnen

De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 90 dagen op de webserver bewaard, zodat ze beschikbaar zijn voor Google Analytics.

Daarna blijven de logfiles 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen. En worden ze ook alleen daarvoor bekeken.

Privacymaatregelen

Somers Voet Service BV  heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door met aan de website verbonden software leveranciers verwerkersovereenkomsten te sluiten waarbinnen de binnen de AVG opgenomen verplichtingen worden gewaarborgd.(online boekingen platform, google analytics, Molenwiek-IT)

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Somers Voet Service BV verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen dan die zoals gemeld in privacymaatregelen.

 

Somers Voet Service BV - Een aanwinst voor uw praktijk