Cursus Ganganalyse

Deze cursus staat momenteel niet in de planning. U kunt zich hier (nog) niet voor inschrijven en/of aanmelden .

Na de cursus 'De voet als zwakste schakel'  en het congres 'loopanalyse' bieden Paul van Neerven en René Somers u een praktijkcursus ganganalyse aan.

 

De cursus bestaat uit vier dagdelen. Per dagdeel wordt achtereenvolgens de romp, het bekken, de heup en het been behandeld. Per cursusdag komen 2 dagdelen aan de orde. En cursus dagen kunnen afzonderlijk worden besproken. Ieder dagdeel bestaat uit:

  • Het leren en het uitvoeren van relevante testen betreffende het onderdeel
  • Het beoordelen van video opnamen voor ganganalyse
  • Het zelf uitvoeren van analyses d.m.v. een zelf te vervaardigen scoringslijst.
  • Het beoordelen van een gecreëerd afwijkend bewegingspatroon.

Aan het einde van ieder dagdeel ben je in staat om een ganganalyse te maken van het besproken deel van het lichaam tijdens het gaan.
Vóór iedere cursusdag krijg je een thuisopdracht die je twee weken voor aanvang van de cursus dient in te leveren. Als de uitgevoerde opdracht aan de criteria voldoet, dan wordt deze gewaardeerd met extra accreditatiepunten.
Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVvP.

Kosten: € 375,- per persoon per dag
Max. aantal deelnemers: 24 (podotherapeuten)
Je kunt je per dag inschrijven. Op iedere cursusdag worden twee onderdelen besproken.
De indeling is:
1. romp / bekken
2. heup / been
 
Deze cursus staat momenteel niet op het programma

 

Somers Voet Service BV - Een aanwinst voor uw praktijk