SVS-BV is een CRKBO gecertificeerde onderwijsinstelling

Somers Voet Service BV Scholing is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Is een onderwijsinstelling ingeschreven in dit register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-Richtlijn.

SVS-BV is hiermee vrijgesteld van belastingheffing op het scholingsaanbod, dit betekent dat er geen BTW berekent hoeft te worden over inschrijving en/of deelnamekosten.

Somers Voet Service BV - Een aanwinst voor uw praktijk